top of page

טבילת נשים בערב ראש השנה

השאלה:

כתוב שטוב שנשים יטבלו במקווה בער״ה וערב יוה״כ. האם זה מנהג טוב להרגיל את האשה בזה. ואם כך זו טבילה בלי ברכה נכון? וגם מה ראוי לכוון בטבילות כאלה הן האשה והן הגבר?


התשובה:

לא נהגו כיום כי זה פתח לתקלות

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page