top of page

עניית אמן וקדיש בין תפילין של ר"ת

השאלה:

מה דין עניית אמן וקדישים בין תפילין של יד לשל ראש של ר"ת?


התשובה:

מותר וכך נוהגים רוב העולם. ויש מחמירים לא לענות. והבא"ח נתן עצה כיוון שלא מברכים על ר"ת יענה ויניח מחדש.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page