top of page

שכח להתפלל ערבית ונזכר אחרי שחרית

השאלה:

מי שכנראה שכח ולא התפלל ערבית ובסוף תפילת שחרית אחרי עלינו לשבח רצה להתפלל תשלומין האם רשאי?


התשובה:

כן, עיין משנה ברורה סימן ק"ח.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page