top of page

תפילת ערבית בזמנה או במנין

השאלה:

מה עדיף תפילת ערבית מוקדמת לפני שקיעה במניין או ערבית בזמנה ביחיד?


התשובה:

מניין, רק לקרוא אח"כ ק"ש בזמן.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page