top of page

ללמוד בניטל או לא?

השאלה:

האם אפשר ללמוד בניטל(יום אידם של הנוצרים)?


התשובה:

לעדות המזרח וודא לומדים כרגיל וגם הרבה קהילות באשכנז ויש להאיר לגבי החסידים שבעל הסולם כתב שאין נוהג ניטל בארץ ישראל. ומסתבר הדבר.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page