top of page

מעשרות כשיש הלוואה לבנק

השאלה:

איך מעשרים אם יש החזרי הלוואה לבנק? האם מעשרים את הסכום לפני או אחרי ההלוואה?


התשובה:

מעשרות ה מרווחים אם הוא בעל חוב פטור. כדאי לרשום לעצמו כמה הרוויח וכשיהיה לו ייתן. ואם יש לו תשלומים קבועים והוא עומד בהם ונשאר לו רווח ייעשר מהם.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page