top of page

הכנסת כלים חלביים ובשריים למדיח?

השאלה:

האם אפשר להכניס למדיח כלים חלביים ובשריים ביחד לאחר שעברו שטיפה ראשונית בכיור?


התשובה:

אם עבר שטיפה ואין חתיכות של מאכל שהם ניכרות ממש, מותר.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page