top of page

זימון בשלושה או בעשרה?

השאלה:

האם מותר בסעודה ששנים רוצים לצאת לפני הזמן. שהשלישי יוותר על זימון בעשרה על מנת שהשנים לא יברכו ללא זימון?


התשובה:

אם ישארו עשרה יכול.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page