top of page

הגבלות בעקבות הקורונה?

השאלה:

בעקבות ההגבלות החדשות עקב נגיף הקרורונה: האם מותר להתפלל במניין כרגיל וכן האם כוללים וישיבות ימשיכו כרגיל וכן לגבי מקוואות גברים /נשים?


התשובה:

הוראות משרד הבריאות הן כפסק הלכה.

מניין: יש לצמצם מגע עם אנשים כמה שיותר. לקבוע מנינים מצומצמים של עשרה בלבד ואם זה לא אפשרי אז להתפלל בבית באותו זמן שהצבור מתפללים.

כוללים וישיבות: כדאי להעביר השעורים דרך אינטרנט וכדומה ולהמשיך בלימוד בחברותות בטלפון.

מקוואות:מקווה נשים כרגיל. רק לשים לב שעומדים בתקנות המועצה הדתית ומשרד הבריאות. מקווה גברים רק במקוואות שיש מספר קטן של טובלים ועומדים בתקנות.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page