top of page

ברכת האילנות?

השאלה:

האם אפשר לברך ברכת האילנות על שני עצים שפרותיהם שונים אך פרחיהם זהים?התשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page