top of page

מניין מרפסות?

השאלה:

יש סביבי מניין מרפסות אבל מהחצר שלי אפשר לראות מתפלל אחד בלבד, האם זה נחשב תפילה בציבור בשבילי, כמו כן יש ברכת כוהנים, האם אני יכול להצטרף עם ברכה?התשובה:

זו מחלקת אם נחשב לתפילה במניין, לעניין ברכת הכוהנים- יברך ברכת כהנים בלי ברכה אלא אם כן יש עשרה באותו מקום.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page