top of page

חציל על האש האם הוא בשרי ?

השאלה:

חציל שנשרף על מנגל בשרי ונאכל, האם צריך להמתין אחריו 6 שעות כדין מאכל בשרי?התשובה:

אם אין עליו שאריות של בשר לא צריך להמתין

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים