top of page

שובבים - מה אומר בעל הסולם?

השאלה:

מה היה נוהג בעל הסולם בנושא תענית שובבים?

התשובה:

אמר שהעיקר עיון התורה.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page