top of page

פרשיות השבוע על פי הקבלה | הרב שקד פנחס אליהו

פרשיות השבוע על פי הקבלה | הרב שקד פנחס אליהו

פרשיות השבוע על פי הקבלה | הרב שקד פנחס אליהו
פרשת תולדות | פרשת השבוע באור החסידות | הרב שקד אליהו פנחס | סולם יהודה | לימוד קבלה ותורות אשלג
12:35
צפייה בסרטון

פרשת תולדות | פרשת השבוע באור החסידות | הרב שקד אליהו פנחס | סולם יהודה | לימוד קבלה ותורות אשלג

סולם יהודה - לימוד חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם
בקשה אישית מהרב שקד אליהו פנחס - לא תרומה! | סולם יהודה | לימוד והפצת חכמת הקבלה ותורות החסידות
02:26
צפייה בסרטון

בקשה אישית מהרב שקד אליהו פנחס - לא תרומה! | סולם יהודה | לימוד והפצת חכמת הקבלה ותורות החסידות

סולם יהודה - לימוד חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם
פרשת חיי שרה באור החסידות | הרב שקד אליהו פנחס | מייסד מרכז סולם יהודה | ע"ש ר' יהודה לייב הלוי אשלג
10:46
צפייה בסרטון

פרשת חיי שרה באור החסידות | הרב שקד אליהו פנחס | מייסד מרכז סולם יהודה | ע"ש ר' יהודה לייב הלוי אשלג

סולם יהודה - לימוד חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם