שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ד'

שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ד'

שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ד'
תלמוד עשר הספירות חלק ד | פרק א' סעיפים א' עד ב'  | הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות חלק ד | פרק א' סעיפים א' עד ב' | הרב יוחאי ימיני

13:43
צפייה בסרטון
תלמוד עשר הספירות חלק ד' | סעיף ג'  | הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות חלק ד' | סעיף ג' | הרב יוחאי ימיני

19:40
צפייה בסרטון
תלמוד עשר הספירות  | חלק ד' | פרק א' סעיף ד' |  הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות | חלק ד' | פרק א' סעיף ד' | הרב יוחאי ימיני

25:41
צפייה בסרטון

שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ה'

שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ה'

שיעורים שנמסרו בישיבה חלק ה'
תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ד' | הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ד' | הרב יוחאי ימיני

23:52
צפייה בסרטון
תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ה' | הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ה' | הרב יוחאי ימיני

25:02
צפייה בסרטון
תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ו' -ח' | הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות | חלק ה' | אות ו' -ח' | הרב יוחאי ימיני

15:45
צפייה בסרטון