top of page
מגילת אסתר עם פירוש אור המגילה

מגילת אסתר עם פירוש אור המגילה

₪45מחיר

פירוש אור המגילה הוא פירוש על פי האריז״ל המגלה מהאור הגנוז של מגילת אסתר בצורה מופלאה ביותר. כולל מדרש ״תרגום ראשון״ ו״תרגום שני״ מתורגם לעברית.

bottom of page