top of page

טבק הרחה

השאלה:

האם מברכים על טבק הרחה?


התשובה:

אין מברכים על טבק כי הוא ריח שאין לו עיקר שמזלפים לתוכו מי בושם וכד׳ ונספג ומתייבש בתוכו.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page