top of page

ברכת האילנות על עציצים

השאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על אילנות הגדלים בעציץ?


התשובה:

אם מוציאים פירות כשאר אילנות אפשר לברך על לבלובן ברכת האילנות.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page