top of page

מי שמצא צ'ק שהוא שטר חוב

השאלה:

מצאתי צ׳ק חתום בלי סכום. שבגב הצ׳ק יש שטר עליו כתוב שפלוני לווה מפלוני 1000 דולר והזמן פירעון הוא ד אלול. הצ׳ק שייך ללווה. צריך לעשות השבת עבדה? למי? ללווה או המלווה?


התשובה:

צריך לשאול הלווה ואם הוא מודה שחייב להחזירו למלוה (חו"מ ס"ה).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page