top of page

הכשרת בלנדר לפסח?

השאלה:

כלי זה
ששימושו נעשה בצונן בלבד, פירות יקרות ואף חמץ, האם צריך הכשרה.


התשובה:

לנקות היטב ואפשר להשתמש.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page